Notice: Function wpdb::prepare được gọi không chính xác. Truy vấn không chứa đúng số của mục (2) cho số lượng các đối số pass qua (3). Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 4.8.3.) in /home/saigonma/domains/saigonmachinco.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5835
Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC) chào bán cổ phần mã chứng khoán SMA - saigonmachinco.com

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC) chào bán cổ phần mã chứng khoán SMA

Thông báo đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

 1. Giấy phép kinh doanh thay đổi lần 24 https://drive.google.com/file/d/16k6rIMq76BkO0Cs8IFcpxuptwGTZ7uTV/view?usp=sharing
 2. Giấy chứng nhận cổ phần https://drive.google.com/file/d/1N4iS3JmXsvKFI7einCONPGTwA97jtUhX/view?usp=sharing
 3. Điều lệ công ty năm 2020 https://drive.google.com/file/d/1Pgmru7hAh4wybuM4YiZr3_cdMKrcsAVu/view?usp=sharing
 4. Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2020 https://drive.google.com/file/d/1taRFnleTXkvV5t_cwzKsPdlZj1fVjbA1/view?usp=sharing
 5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 https://drive.google.com/file/d/1yjOf3vf4R121ARVo3GkKX45BySiSsOyd/view?usp=sharing
 6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 https://drive.google.com/file/d/1bZPifjUmIcaPyQ99CJbVBXzYglZJYElB/view?usp=sharing
 7. Thông báo giao dịch cổ phiếu https://drive.google.com/file/d/1gcqbjz335abo68a_Rgi-RPIXGwSQUT92/view?usp=sharing
 8. Nghị quyết 79 chào bán cổ phần https://drive.google.com/file/d/1m6voM5Fkcta0Ptz3XgtSuJzkjQiN7Qn8/view?usp=sharing
 9. Quyết định 258 https://drive.google.com/file/d/1R0xMogzZcvP5WuIjvxsQq51EyFxOLRrP/view?usp=sharing
 10. Quyết định 257 https://drive.google.com/file/d/1jV3cVALbiDKuV–Ysvq9_MgdiO45sUb8/view?usp=sharing
 11. Mẫu đăng ký khối lượng mua https://drive.google.com/file/d/1CkypIzkQ5Hv5dUtgATZnt0I0P9-Hd1T9/view?usp=sharing
 12. Mẫu phiếu tham dự đấu giá https://drive.google.com/file/d/1K2RfQCaOaA3ec-zboZpdUak3K3duUUd5/view?usp=sharing
 13. Mẫu giấy ủy quyền https://drive.google.com/file/d/16CdCHnD_7ssNKXO5_tFvd6BhgZw157Dr/view?usp=sharing
 14. Mẫu đề nghị tham dự https://drive.google.com/file/d/1qmlJAu-sQl1NcorigRL-qo2QsQA7YTbp/view?usp=sharing
 15. Đơn đề nghị hủy tham gia đấu thầu https://drive.google.com/file/d/1tV5BLwY33lTEYlKveqLYmqCXsKscXQlJ/view?usp=sharing
 16. Đơn đề nghị thay đổi https://drive.google.com/file/d/1Vu7-ZjI9kEsSXa2YIZy-1DThOWFJXtN2/view?usp=sharing
 17. Mẫu đăng ký tham gia https://drive.google.com/file/d/1Srixgjt_8LXKYJMC2pl77FN_o8HAliNf/view?usp=sharing
 18. Bản công bố thông tin https://drive.google.com/file/d/1lhcgUsklYN7BS-sNgrF5a_5zv-96wQBK/view?usp=sharing
 19. Thông báo bán đấu giá https://drive.google.com/file/d/1EvwWkjcsi_AhsFL3oEdeeFZwhkcvqOMH/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *