Notice: Function wpdb::prepare được gọi không chính xác. Truy vấn không chứa đúng số của mục (2) cho số lượng các đối số pass qua (3). Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 4.8.3.) in /home/saigonma/domains/saigonmachinco.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5835
Thông báo về việc phát hành cổ phiếu và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 - saigonmachinco.com

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

1. Công bố thông tin phát hành cổ phiếu https://drive.google.com/file/d/1Snxm2BSI42RJTwweKn_A_FNHyoB7ZYh5/view?usp=sharing

2. Ngày đăng ký cuối cùng  https://drive.google.com/file/d/1tDz5T60luSD56g9f3mjM88qHHh5ZnOMu/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *