Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 không thể tổ chức tại TP HCM theo như thư mời đã gửi đến Quý cổ đông. Nay bằng thông báo này Công ty thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021, như sau: CBTT thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *