Notice: Function wpdb::prepare được gọi không chính xác. Truy vấn không chứa đúng số của mục (2) cho số lượng các đối số pass qua (3). Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 4.8.3.) in /home/saigonma/domains/saigonmachinco.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5835
Gia hạn thời gian trả cổ tức và chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 - saigonmachinco.com

Gia hạn thời gian trả cổ tức và chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

Gia hạn thời gian trả cổ tức và chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 https://drive.google.com/file/d/1Tv2GnXBAxCrN1P8QGe4gPeHP8LC7r_Cn/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *