Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn 

SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: SGMACHINCO

– Lo go : 

– Address: Số 352 Truong Sa street 02 Ward , Phú Nhuận Distric TPHCMC

– Telephone : 028.35107888

– Fax: 028. 35512427

– Website: www.saigonmachinco.com

– Email: saigonmachinco@gmail.co